Dobře navržené tepelné čerpadlo Vaillant vám ušetří až 36 000 Kč ročně.

Náklady na tepelné čerpadlo

Pokud zvažujete koupi tepelného čerpadla, pak je pro vás otázka pořizovacích a provozních nákladů jistě důležitá. Nejvyšší náklady jsou spojeny se samotným pořízením a instalací, ale neméně důležité jsou také provozní náklady nutné k provozu tepelného čerpadla. V úvahu doporučujeme brát také náklady na pravidelný servis. Z hlediska pořizovacích nákladů je nejdostupnějším řešením tepelné čerpadlo vzduch – voda. U ostatních typů tepelných čerpadel musíte počítat s vícenáklady na výkopové práce a u tepelných čerpadel voda – voda třeba s náklady na systém spojený s ochranou vodního zdroje. 

Naše rada: u novostaveb se často vyplatí tepelné čerpadlo země – voda, kdy je možné spojit výkopové práce se samotnou stavbou. U těchto tepelných čerpadel je výkon a teplotní rozsah stabilní a tím životnost o pár let delší.

Náklady na elektřinu úzce souvisí s velikostí, stářím budovy (tepelnou ztrátou), počtem osob v domácnosti, účinností tepelného čerpadla, tedy topným faktorem SCOP a cenami elektřiny. 

Náš tip: s tepelným čerpadlem naplněným chladivem R 290 ušetříte na pravidelných ročních kontrolách a revizích na únik chladiva, protože toto chladivo těmto kontrolám nepodléhá na rozdíl od splitových čerpadel s náplní chladiva R 410A větší než 2,39 kg.

Někteří dodavatelé tepelných čerpadel Vám nezajistí nebo Vás neupozorní na výhodnější tarif  D57d, tak si neváhejte o něj zažádat.

Pro přesný výpočet nákladů na pořízení tepelného čerpadla nám zašlete poptávku přes níže uvedený formulář.

    Informace o tepelném čerpadle

    Informace o objektu/stavbě

    Kontaktní informace

    Naše společnost jakožto správce osobních údajů si Vás tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve znění účinném od 25. 5. 2018, dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem komunikace v reakci na Vaši poptávku z titulu plnění smluvní povinnosti po dobu realizace komunikace v reakci na Vaši poptávku, případně po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku z naší a/nebo Vaší strany a po dobu archivační doby stanovené zákonem. Za účelem uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat písemně na adrese našeho sídla.