Dobře navržené tepelné čerpadlo Vaillant vám ušetří až 36 000 Kč ročně.

Ceník tepelných čerpadel Vaillant

Pro přesný výpočet nákladů na pořízení tepelného čerpadla nám zašlete poptávku přes níže uvedený formulář.

    Informace o tepelném čerpadle

    Informace o objektu/stavbě

    Kontaktní informace

    Naše společnost jakožto správce osobních údajů si Vás tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve znění účinném od 25. 5. 2018, dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem komunikace v reakci na Vaši poptávku z titulu plnění smluvní povinnosti po dobu realizace komunikace v reakci na Vaši poptávku, případně po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku z naší a/nebo Vaší strany a po dobu archivační doby stanovené zákonem. Za účelem uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat písemně na adrese našeho sídla.