Informace o tepelných čerpadlech

Tepelná čerpadla nejsou jen účinným a ekologickým systémem pro vytápění, ale jsou i skvělou náhradou původních systémů vytápění na pevná paliva. Můžete na jejich pořízení využít státní dotaci na výměnu a modernizaci stávajícího nevyhovujícího systému vytápění a tím významně ušetřit. Tepelná čerpadla dokáží využívat energii z okolního prostředí (vzduchu, vody nebo země), přetvářet ji na energii pro vytápění a tím šetřit vaše náklady za energie. 

Princip fungování

Tepelná čerpadla fungují tak, že využijí teplo z okolního prostředí (vzduchu, vody nebo země) a pomocí využité energie vytápí vaši domácnost. Potřebují k tomu jen elektrickou energii. Tepelné čerpadlo spotřebuje cca 1 kW elektřiny k výrobě 4 kW tepla, což znamená velkou finanční úsporu, zaplatíte pouze 1 kW a 3 kW získáte zdarma. Tepelným čerpadlem můžete nejen vytápět, ale v letních měsících dokáže i chladit.

Využití energie ze vzduchu pomocí tepelného čerpadla je ze všech tří možností nákladově nejefektivnější. Nemusíte žádat o souhlas a nejsou nutné hloubkové vrty. I při venkovní teplotě -20 °C může tepelné čerpadlo stále fungovat velmi dobře, ale platí zde následující pravidlo: čím vyšší je venkovní teplota, tím je tepelné čerpadlo efektivnější.

Využití energie ze země pomocí zemních vrtů nebo plošných kolektorů přivádíme teplo pro ohřev domu právě ze země. Nutné je provést zemní vrt nebo instalaci plošného kolektoru zhruba dvakrát většího, než je obytný prostor. Tato instalace je finančně o něco náročnější než při využití energie ze vzduchu, ale následný provoz tepelného čerpadla je vždy efektivní.

Využití energie z podzemní vody, která má konstantní teplotu kolem 10 °C. Pro tuto instalaci tepelného čerpadla potřebujete dvě studny podzemní vody nebo mít přístup k vhodnému zdroji vody. Potoky a jezera jsou také potenciálním zdrojem energie. Pro jejich využití však musíte získat souhlas příslušného orgánu.

Zdroj: www.vaillant.cz